vpn kedja av två eller flera servrar

En VPN-kedja är en process där en klient använder flera virtuella nätverksservrar innan du öppnar Internet.

Det finns dubbel-dubbel VPN, trippel-trippel VPN, och består av fyra-Quadro VPN.

Dubbelkedjan ser ut så här: användaren ansluter till VPN-1-servern, som ansluter till VPN-2, och går bara online.

Sådana kedjor ökar nivån på dataskydd och garanterar anonymitet, varför de ofta använder VPN. Den enda nackdelen är förlusten av anslutningshastighet.

Det finns två system för användning av kretsar: genom och kaskad. den första organiserar anslutningen till den sista servern med hjälp av en chiffer via mediokra servrar. Kaskaden innebär Sekventiell bindning av datorer.